شتابدهنده مانا

ورود به حوزه استارت اپ ها بخش جذاب و جدیدی در مراکز نوآوری هستند. ایده های نوآورانه در شتابدهنده ها پرورش می یابد تا در بازار به دست مصرف کننده برسد. در شتابدهنده مانا بنیانگذاران خانم فرصت خلق ایده و پرورش آن تا رسیدن به کسب و کاری پایدار را به دست می آورند. این فرایند در دو دوره پیش شتابدهی و شتابدهی در مانا پیش بینی شده است که خروجی دوره پیش شتابدهی نمونه محصول قابل ارائه به بازار است که قابل داوری برای سرمایه گذاری در دوره شتابدهی باشد و خروجی دوره شتابدهی به امید خدا یک بازار با دوام خواهد بود.

دوره پیش‌شتابدهی

سرمایه‌گذاری بر روی کسب‌وکار

خدمات مشاوره و مربیگری

فضای کاری مناسب برای مادران

همین حالا کسب و کارت رو شروع کن

تیم جذب شده

12

سرمایه جذب شده

+400,000,000

ایده های داوری شده

+45

دوره شتابدهی کسب‌و‌کار نوپا

در دوره شتابدهی تیم های کسب و کاری با دریافت سرمایه اولیه کسب و کار خود، با توان بالا به سمت رشد حرکت می کنند و در این مسیر مانا پشتیبان ها، منتور ها و برنامه های آموزشی مورد نیاز آن ها را در اختیارشان قرار خواهد داد.

تکمیل فرم و ثبت ایده
داوری طرح کسب و کاری
تعیین اهداف کسب و کاری
شروع برنامه شتابدهی
جذب سرمایه گذاری بیشتر برای مرحله بعدی رشد کسب و کار

دوره پیش‌شتابدهی

دوره پرورش ایده یا پیش شتابدهی مخصوص افرادی است که تازه پا به عرصه ی کسب و کار های نو گذاشته اند و نیازمند بررسی بیشتر برای پرداختن ایده خود دارند. از اهداف این دوره می توان به رسیدن به نمونه محصول تست شده در بازار و تیم مناسب برای ادامه مسیر کسب و کار اشاره کرد.

تکمیل فرم و ثبت ایده
داوری ایده ی ارسال شده
شروع برنامه پرورش ایده و تیم
تولید نمونه محصول قابل ارائه به بازار
ارائه برای جذب سرمایه

همین حالا کسب و کارت رو شروع کن

Sending
User Review
0 (0 votes)