فرم ثبت ایده و طرح کسب و کار

نام و نام خانوادگی بنیانگذاران

شهر محل سکونت

وضعیت تحصیل

دانشگاه محل تحصیل

آخرین محل کاری قبل شروع استارتاپ

سن

وضعیت تاهل

تعداد فرزندان

شماره تماس

آدرس ایمیل

نام اعضای اصلی تیم به همراه نقش

استارتاپ شما چه مشکلی را حل می کند؟

بنیانگذاران این استارتاپ تاکنون چه چیزهای دیگری ساخته یا به دست آورده اند؟

آیا تجربه یا تخصص خاصی در موضوع استارت آپ دارید؟ آیا گروهی از مردم هستند که در حال حاضر به خدمات استارتاپ شما نیاز داشته باشند؟

چیزی که شما می سازید چه نوآوری دارد و الان که ساخته نشده مردم چگونه نیاز خود را برطرف می نمایند؟

آیا تا به حال بر روی ایده تان کاری کرده اید؟ اگر پاسخ مثبت است چقدر پیش رفته اید؟ آیا نمونه محصول اولیه (MVP) دارید؟ اگر نه، چه زمانی خواهید داشت؟ آیا راه اندازی کرده اید؟ اگر بله، چند تا کاربر در حال حاضر دارید؟ درآمد دارید؟ چقدر؟ اگر راه اندازی کرده اید، نرخ رشد تعداد کاربران و درآمد شما چقدر است؟

چگونه کاربرانتان را به دست خواهید آورد؟ اگر ایده شما به گونه ای است که تا زمانی که تعداد زیادی کاربر نداشته باشد، جذابیت نخواهد داشت (مانند یک فروشگاه،شبکه اجتماعی، شبکه تبلیغات و ...) چه راه حلی برای حل این مساله دارید؟

اگر شما را پذیرش کنیم، کدام اعضای تیم به صورت کامل وقت خود را (نه دانشگاه، نه کار دیگر) تا ۶ ماه بعد به این کار اختصاص می دهد؟

Sending
User Review
0 (0 votes)