مطالب توسط admin

شتابدهنده بانوان

اگر شما هم در آغاز مسیر تولید یک محصول هستید، احتمالا به این مشکل برخورده اید که تولید یک محصول با همه‌ی ویژگی‌ها، کاری سخت و زمان‌بر است. درست کردن یک کمینه محصول قابل ارائه هنری است که این زمان و هزینه را کاهش داده و شما را به هدفتان نزدیک می کند. این هفته […]

کارگاه ملوان زبل

برای همه کسانی که ایده های زیبا و هیجان انگیز خود را در سر می پرورانند و مشتاقانه به دنبال موفقیت در مسیر کسب و کاری خود هستند. ایجاد تعادل در تیم و حفظ آن مهارتی است آموختنی که با تکرار و تمرین به دست خواهد آمد. این کارگاه به شما کمک می کند که […]

کارگاه MVP

اگر شما هم در آغاز مسیر تولید یک محصول هستید، احتمالا به این مشکل برخورده اید که تولید یک محصول با همه‌ی ویژگی‌ها، کاری سخت و زمان‌بر است. درست کردن یک کمینه محصول قابل ارائه هنری است که این زمان و هزینه را کاهش داده و شما را به هدفتان نزدیک می کند. این هفته […]